Låna med anmärkning

Låna med betalningsanmärkning

Lån trots anmärkning?

Om du är t.ex egen företagare eller projektanställd är det svårare att bedöma din framtida inkomst och betalningsförmåga. Banken vill ju helst inte ta någon risk så det är sannolikt att du får avslag på din ansökan om bolån.

Hos Freedom Finance kan du låna pengar till bostaden trots anmärkning eller andra hinder. Du har även möjlighet att ansöka om ett vanligt blanco / privatlån.

Freedom Finance har i samarbete med flera långivare tagit fram flexibla låneprodukter som kan ge dig en ny möjlighet.

Låt Lendo göra jobbet

Hos Lendo går det att låna upp till 150 000 kronor trots betalningsanmärkningar.

Förutsättningarna är att du är minst 18 år, folkbokförd i Sverige sedan minst ett år, har en årsinkomst på lägst 120 000 kronor samt skuldfri hos kronofogden sedan minst 6 månader.

Kraven är satta av de banker och låneinstitut som Lendo samrabetar med och det är de som bedömer vilka kunder som kan beviljas ett lån.

Låna med betalningsanmärkningLångivaren som alltid ställer upp - Kredit 365. Här kan du låna pengar med betalningsanmärkning. Det är naturligvis dyrt och lånet ska betalas tillbaka inom 30 dagar. Låna bara om du riskerar värre problem eller högre kostnader - inte till att handla.

Kredit 365

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning, hur liten och obetydlig den kan tyckas vara och trots att skulden sedan länge är betald, förstör din kreditvärdighet i 3 år. Det finns dock möjligheter att låna pengar trots betalningsanmärkning för att köpa t.ex en bostad. Om du har hamnat i en riktig knipa och behöver låna en mindre summa snabbt finns det även ett alternativ för den som har anmärkningar.

Kreditupplysning

Innan dagens tämligen sofistikerade kreditbetygssystem infördes, var låntagarens arbete betydligt mer omfattande. Han var tvungen att noggrant kontrollera varje ansökan och försöka bedöma om låntagare skulle betala tillbaka lånet eller inte.

Den nödvändiga processen var inte bara mycket tidskrävande och betungande, men var också mycket ett chanstagande, och när bankerna växte ökade antalet låneansökningar och det blev allt svårare att lönsamt övervaka så många ansökningar .

Ett system krävdes därför som skulle möjliggöra att kreditvärderingen reducerades till ett enda nummer, vilket ger ett standardiserat sätt att beräkna risken för att en låntagare inte skall sköta sina åtaganden.

I ett kreditvärderingssystem gäller det att ha så hög poäng som möjligt. Desto lägre siffra, desto värre är det, och om du har en som är nära botten, då kan du räkna med att höra inkasserare och kronofogde på din dörrklocka eller telefon. Men om din poäng är hög kommer du att kunna köpa den senaste BMV modellen helt enkelt genom att underteckna ett låneavtal.

Faktorer som påverkar ditt kreditbetyg är dina totala skulder på bil och bostadslån samt hur mycket du utnyttjat dina befintliga kreditkort. Hur mycket av din kreditgräns du använder vägas också in, och siffran fås genom att dividera den totala krediten med ditt totala saldo. Ju större talet är, desto större är risken för att du ska anses ha en oordnad ekonomi. Du bör ha som mål att inte utnyttja mer än 25 % av beviljade krediter. Tack vare förbättrade bedömningsmetoder går det även att få ett smslån med betalningsanmärkning idag.