Förvaring och installation av bläckpatroner

forvara_blackpatronSå här förvaras bläckpatron

Bläckpatroner ska förvaras i sina originalförpackningar i ett upprätt läge med skrivhuvudet uppåt. Om flera patroner medföljer i samma förpackning måste de förvaras separat från varandra annars kan bläck blandas i patronerna om det blir en läcka.

Kontrollera att lagringsutrymmet inte är för varmt. Stark värme kan göra skapa luftbubblor som får bläckkassetten att expandera och läcka.

Att installera och hantera bläckpatroner

När du installerar en ny bläckpatron tar du först bort tejpen som täcker skrivarhuvudet. Följ instruktionerna från skrivartillverkaren hur du skall installera patronen, metoden skiljer sig åt mellan olika fabrikat.

Om du får bläck på huden, tvätta bort den med tvål och vatten. Om du skulle få bläck i ögonen, skölj dem omedelbart och grundligt med vatten. Kontakta en läkare om din syn blir nedsatt eller om du känner obehag.

Skriv ut en testsida för att kontrollera att skrivaren fungerar som den ska efter att den nya bläckpatronen har installerats.

Tryck inte, torka eller täck över kopparkontakter eller drivarstyrningen av skrivhuvudet. Repor på dessa delar kan orsaka att skrivaren inte fungerar eller leda till dålig utskriftskvalitet.

Skrivarhuvudet är mycket känsligt eftersom det är den plats där bläcket kommer ut från munstyckena. HP har några instruktioner om vilken del av skrivarhuvudet du kan rengöra, läsa detta noga om du upptäcker att det läcker bläck från skrivarhuvudet.

Skaka inte patronen eftersom det kan skada patronen eller orsaka läckage.

Lämna inte dina bläckpatroner utanför skrivaren längre än 30 minuter om du tänker använda dem igen. Det bläck som används i bläckstråleskrivare är snabbtorkande och kan lätt täppa till de mikroskopiska munstyckena i skrivhuvudet vilket gör patronen oanvändbar i värsta fall.

Stäng alltid av skrivaren (med av knappen) när du inte använder den. När skrivaren är avstängd hindras luft från att nå skrivhuvudet. Att göra detta är också ekonomiskt, eftersom du sparar några kronor på din elräkning.

Ta hand om din skrivare

Det rekommenderas att du rengör skrivaren minst en gång i halvåret beroende på hur mycket du använder skrivaren och hur fri den omgivande miljön är från damm, hår och andra partiklar. Facket skall alltid vara stängt när du inte använder skrivaren eftersom detta hindrar damm och smuts från att komma in.

Skriv ut en testsida varannan vecka för att se till att skrivhuvudet inte blir tilltäppta.

Vad gör man med en tom bläckpatron?

Ta inte bort bläckpatronen om den är tom och du inte har en ny patron att ersätta den med. Om du tar bort patronen kan luften som då kommer in i skrivarhuvudet göra att bläcket torkar och täpper till munstyckena. Detta är särskilt viktigt på vissa Epson-skrivare eftersom skrivhuvudet är ansluten till skrivaren och inte kassetten. Försök inte att skriva ut om en av dina bläckpatroner är tomma eftersom detta kan orsaka skador på skrivhuvudet. Tomma patroner kan återfyllas eller lämnas tillbaka till inköpsstället.